Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86403

PRYMUS JÓZEF,

Więzień w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

 Prymus Józef pop

Urodzony 17.03.1893 r. w Błędowicach Dolnych, zamieszkały w Nawsiu, narodowości polskiej, nauczyciel. Kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – matura w 1914 r. Pracę nauczyciela rozpoczął w Błędowicach Dolnych, a później uczył w Suchej Średniej, Bystrzycy n.Olzą, Trzyńcu. Od 1.10.1938 r. dyrektor polskiej szkoły wydziałowej w Bystrzycy – do wybuchu drugiej wojny światowej, bardzo aktywny działacz społeczny w Macierzy Szkolnej. Aresztowany 20.04.1940 r. w akcji przeciw polskiej inteligencji i więziony w Cieszynie, a stamtąd 19.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 23.10.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.