Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86404

PRZĄDKA JÓZEF,

Urodzony 24.03.1904 r. w Grabowie pow. garwoliński, syn Adama i Heleny z d. Tomasik, strażnik graniczny – zamieszkały w Zebrzydowicach. Aresztowany przez gestapo 20.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6991. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 50193. Zginął w tym obozie 5.09.1944 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.