Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86405

PRZECZEK GUSTAW,

 Przeczek Gustaw, ur. 1897, pop

Urodzony 30.01.1897 r. w Orłowej, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej, nauczyciel i organista. Kształcił się w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku – matura w 1916 r. Pracował jako nauczyciel w Suchej Średniej i Dolnej, w Orłowej, Łazach. Aresztowany 12.04.1940 r. w Łazach, więziony w Czeskim Cieszynie -fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 27.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3168. Zwolniony z obozu 27.11.1940 r., do końca okupacji pracował w kopalni węgla. Po wyzwoleniu wrócił do służby nauczycielskiej. Zmarł 13.03.1973 r. w Czeskim Cieszynie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.