Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86406

PRZECZEK GUSTAW,

 Przeczek Gustaw, ur. 1913, pop

Urodzony 30.01.1913 r. w Orłowej, zamieszkały w Trzyńcu, narodowości polskiej, nauczyciel, poeta i pisarz. Kształcił się w Orłowej i Ostrawie Śl. – matura w 1933 r., zaś egzamin wydziałowy zdał w Ostrawie Śl. w 1936 r. Pracował jako nauczyciel w Bystrzycy n. Olzą, w Łazach, Trzyńcu. Aresztowany 14.04.1940 r. w Łazach i więziony Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do więzienia w Sosnowcu. Następnie, w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 758, 43776. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po powrocie w rodzinne strony, w latach 1951-1970 był dyrektorem szkoły wydziałowej w Trzyńcu. Wielki społecznik – pedagog, pisarz, działacz partyjny i społeczno-kulturalny. Pozostawił po sobie dwa tomy wierszy „Serce na kolczastych drutach” i „Drogi i ścieżki”, tom wspomnień obozowych „Kamienna Golgota”, powieść „Tędy szła śmierć”, sztukę „Ondraszek”. Pisał także sztuki dla teatrów szkolnych. Zmarł 21.02.1973 r. w Hradcu Królowej.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.