Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86407

PRZECZEK TEODOR,

 Przeczek Teodor, pop

Urodzony 10.09.1909 r. w Łazach, zamieszkały w Czeskim Cieszynie, narodowości polskiej, nauczyciel. Kształcił się w Ostrawie Śl. – matura w 1929 r. Pracował jako nauczyciel w Łazach, później dyrektor tejże szkoły. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7145. Zwolniony z obozu 28.11.1940 r. Po powrocie do miejsca zamieszkania pracował jako górnik w kopalniach węgla w Łazach. Ponownie aresztowany 11.03.1944 r. i trzymany w więzieniu w Cieszynie do 23.03.1944 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. Po zakończeniu wojny powrócił do pracy w szkolnictwie. Zmarł 21.01.1977 r. w Czeskim Cieszynie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.