Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86410

PRZYBYŁA TEOFIL,

Urodzony 8.06.1910 r. Mieszkaniec Katowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.