Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86411

PRZYBYTEK PAWEŁ,

 Przybytek Paweł pop

Urodzony 18.01.1910 r. w Hajdukach Wielkich, zamieszkały w Bystrzycy n. Olzą, narodowości polskiej, urzędnik pocztowy. Aresztowany 24.04.1940 r. i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 12.12.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.