Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86413

PSTROKOŃSKI STANISŁAW,

Urodzony 17.05.1919 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w lokalnym więzieniu – fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.