Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86415

PUCZOK JÓZEF,

Urodzony 19.05.1910 r. w Jabłonkowie, zamieszkały w Mostach (229) k/Jabłonkowa, robotnik. Aresztowany 24.04.1940 r. i po krótkotrwałym przetrzymaniu w więzieniu gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Zwolniony do domu 31.10.1941 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.