Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86417

PUSTÓWKA PAWEŁ,

 Pustówka Paweł, pop

Urodzony 29.11.1889 r. w Cieszynie, zamieszkały w Oldrzychowicach, narodowości polskiej, nauczyciel. Po ukończeniu szkoły ludowej, kształcił się w seminarium nauczycielskim w Cieszynie – matura w 1911 r., egzamin kwalifikacyjny zdawał w 1914 r. Działacz społeczny. Aresztowany 11.04.1940 r. w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna), a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 4.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 22.11.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby. Po wyzwoleniu dyrektor szkoły w Oldrzychowicach. Zmarł 26.01.1979 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.