Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86418

PUSZ WIKTOR,

Urodzony 27.07.1909 r., zamieszkały w Strumieniu. Od rozpoczęcia się okupacji hitlerowskiej, zaangażowany w działalność dla ruchu oporu. Aresztowany 6.12.1939 r. i do 28.03.1940 r. przebywał w więzieniu w Bielsku, a następnie został zwolniony z więzienia. Ponownie aresztowany 2.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6954. Zwolniony z obozu 22.11.1940 r. W 1944 r. – w okolicach Lublina wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego (był oficerem), brał udział w oswobodzeniu KL Gross-Rosen i z jednostką wojskową uczestniczył w walkach aż do Budziszyna.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.