Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86419

PYDA FRANCISZEK,

Urodzony 10.10.1902 r. Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa). Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po uwięzieniu w sosnowieckim więzieniu – fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.