Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86420

PYSZ ANDRZEJ, 

 

 Urodzony 18.11.1883 r. w Straconce – dzielnica Bielska-Białej. Urzędnik, działał w Partii Chrześcijańskiej w Bielsku. Przed wojną w 1939 r. mieszkał w Straconce – dzielnica Bielska. Aresztowany 24.04.1940 r., osadzony w areszcie gestapo w Bielsku, a stamtąd przewieziony do Czeskiego Cieszyna – fabryki mebli giętych „Mundus”, gdzie w areszcie śledczym był przesłuchiwany. Od 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7108. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 4430. Zginął w tym obozie 21.10.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.; materiały udostępnione przez Archiwum IPN w Katowicach – zeznanie wnuczki Ewy Kopiasz, sygnatura S88/10.Zu tom I do III; sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie wnuczki Ewy Kopijasz.