Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86422

PYTLIK GUSTAW,

Urodzony 21.01.1904 r. w Łazach – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, wykształcenie średnie – urzędnik. Aresztowany 12.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w tym obozie 15.05.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.