Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86423

PYTLIK JAN,

 Pytlik Jan, pop

Urodzony 9.05.1913 r. w Łazach, zamieszkały w Karwinie II (nr 128), narodowości polskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły. Aresztowany 12.04.1940 r. w Orłowej-Łazach i więziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 44344. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po powrocie z obozu 7.07.1945 r., ponownie podjął pracę w szkolnictwie – pełnił funkcję dyrektora szkoły w Porębie do czasu przejścia na emeryturę 30.08.1972 r.

Czynny w pracy związkowej w PZKO jako sekretarz, skarbnik. Od 1970 r. członek komisji Związku Zawodowego ČSPB w Karwinie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.