Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86425

RABIN JERZY,

 Rabin Jerzy pop

Urodzony 28.03.1891 r. w Milikowie (nr 14), zamieszkały w Sibicy, narodowości polskiej. Po ukończeniu szkoły ludowej, kształcił się w Cieszynie. Pracę nauczyciela wykonywał w Pietwałdzie, Cieszynie, Sibicy i ponownie przez długie lata w Cieszynie. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po powrocie z kampanii, aresztowany 11.04.1940 r. podczas akcji przeciw polskiej inteligencji. Uwięziony w Cieszynie, a stamtąd 27.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym ostatnim obozie 7.08.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.