Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86426

RACHLEWICZ JÓZEF,

Rachlewicz Józef

Urodzony 15.03.1893 r. w Pilźnie, pow. tarnowski. Ukończył gimnazjum realne i studia w Szkole Skarbu i Ceł Ministerstwa Skarbu we Lwowie. W młodości latach był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Pracę zawodową rozpoczął w 1911 r. w Urzędzie Ziemskim w Pilźnie, a stamtąd przeniesiony został do Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopoli Państwowych w Wirku k/Lwowa. Następnie, przeprowadził się do Goleszowa i dalej do Cieszyna, gdzie został komisarzem celnym, a później Naczelnikiem Urzędu Celnego. Udzielał się także w paramilitarnej organizacji społeczno wychowawczej „Strzelec” (pełnił funkcję prezesa) i „Związku Zachodniego”. Ewakuowany 31.08.1939 r. wraz z Urzędem Celnym z Cieszyna, dostał się do Krzemieńca, gdzie 18.09.1939 r. został aresztowany przez NKWD. Następnie, wymieniony przez niemiecko-sowiecką komisję, 28.11.1939 r. wrócił do Skoczowa i zaangażował się w działalność ruchu oporu – dowódca komórki konspiracyjnej Związku Walki Zbrojnej w Skoczowie. Aresztowany 3.04.1940 r. wraz z grupą polskiej inteligencji – działaczy społecznych i narodowych i uwięziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau i dalej do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym ostatnim wymienionym obozie 11.02.1941 r. Był odznaczony Srebrnym i Złotym Medalem za zasługi w służbie państwowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zaangażowany społecznie w Związku Zachodnim oraz w Klubie Sportowym na terenie Skoczowa.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.