Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86431

RASZKA LUDWIK,

Urodzony 22.04.1911 r. Mieszkaniec Pszczyny. Aresztowany wiosna 1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Cieszynie lub Sosnowcu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.