Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86432

RASZKA PAWEŁ,

Urodzony 27.01.1888 r. w Wiśle; wykształcenie wyższe medyczne – lekarz. Ukończył Akademię Medyczną w Krakowie w 1912 r. Praktykę lekarską rozpoczął w Krakowie, a następnie przeprowadził się do Skoczowa, gdzie był lekarzem do wybuchu drugiej wojny światowej. W okresie międzywojennym należał do wielu organizacji kulturalno-oświatowych i społecznych, między innymi do Związku Zachodniego. Ta działalność w polskich organizacjach przesądziła, że znalazł się na liście sporządzonej przez skoczowskich Niemców i renegatów jako niebezpieczny dla III Rzeszy. Aresztowany przez gestapo 23.04.1940 r. i uwięziony przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 19.09.1940 r.

Postscriptum: Syn Pawła – Andrzej, zginął jako partyzant w dniu 24.11.1944 r. w Skoczowie, w lesie w Górnym Borze.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.