Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86433

RASZYK JÓZEF,

 Raszyk Józef, pop

Urodzony 24.01.1917 r. w Darkowie, zamieszkały w Karwinie, narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany w Karwinie i wieziony w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 24.03.1941 r. – wrócił do domu. W okresie 1941 do 1.06.1942 r. – robotnik w firmie budowlanej Wilhelma Reicherta w Karwinie. Od 2.06.1942 r. wraz z rodziną wysiedlony do powiatu legnickiego, gdzie przebywali do 25.08.1944 r. Po wyzwoleniu pracował jako pomocnik sklepowy we Frysztacie, od 1952 r. jako zaopatrzeniowiec w CELMIE w Cieszynie, później w Fabryce Farb i Lakierów w tejże miejscowości, a od 1956 r. do przejścia na emeryturę w 1976 r. – jako zaopatrzeniowiec w kopalni w Karwinie. Zmarł 21.04.1988 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.