Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86435

RATUSIŃSKI ADOLF,

Urodzony 9.02.1897 r. Mieszkaniec Olkusza. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwiezieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu – byłej fabryki Schoena, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.