Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86437

RDUCH EDWARD ks.,

Urodzony 30.03.1885 r. w Jastrzębiu Górnym, powiat rybnicki. Po ukończeniu szkoły powszechnej i średniej, podjął studia teologiczne – ksiądz rzymskokatolicki. Święcenia kapłańskie otrzymał 21.07.1909 r. w Widnawie. Przez kilka lat przed wybuchem drugiej wojny światowej był katechetą w Skoczowie. Aresztowany 24.04.1940 r. przez gestapo w Skoczowie podczas przeprowadzonej przez władze okupacyjne akcji eksterminacyjnej inteligencji polskiej. Był więziony w Cieszynie, stamtąd przewieziony do więzienia w Katowicach, następnie przetransportowany został do KL Dachau. Zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6556, dalej przesłany do KL Mauthausen-Gusen i zarejestrowany jako więzień nr 4449. Zginął w tym ostatnim obozie 29.05.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.