Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86438

RDUCH TEODOR,

Urodzony 31.03.1892 r. w Mszanej k/Jastrzębia Zdroju pow. rybnicki, mieszkaniec Skrzyszowa k/Wodzisławia Śl., pracował jako górnik w kop. „Ignacy” w Niewiadomiu. Uczestniczył w pierwszej wojnie światowej. Po wojnie włączył się do akcji na rzecz przyłączenia Górnego Śląska do Polski. Był członkiem POW Górnego Śląska, brał udział w pierwszym i trzecim powstaniu śląskim. Po pierwszym powstaniu w 1919 r. schronił się na terytorium państwa polskiego w wojskowej żandarmerii w miejscowości Biedrusko woj. poznańskie, zaś do Mszanej przybył pod koniec 1920 r. W trzecim powstaniu walczył w VII kompanii Wojciecha Parny z Gołkowic. Po podziale Górnego Śląska na część polską i niemiecką w 1922 r. służył w policji woj. śląskiego w Jejkowicach. Od 1938 do 1939 r. służył w policji w należącym do Czechosłowacji Cieszynie. W dniu wybuchu wojny, pojechał na wschód i dotarł aż do Bugu. Po powrocie do domu, został aresztowany 30.04.1940 r. i przekazany do KL Dachau, gdzie przebywał dwa i pół miesiąca. Następnie, przesłano go do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony został z obozu 29.11.1940 r. dzięki staraniom żony. Po powrocie do domu, do końca okupacji pracował przymusowo jako robotnik w Łabędach. Po wojnie, pracował w Boguminie w Czechosłowacji. Na emeryturę przeszedł w 1952 r. Zmarł w 1968 r., pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.