Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86439

REIMSCHÜSSEL JULIAN,

 

Urodzony 27.09.1908 r. w Sporyszu pow. żywiecki, syn Adolfa i Marii z d. Rączka. W 1922 r. Ukończył Państwową Szkołę Powszechną, a następnie uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu, gdzie w 1929 r. zdał maturę. W 1927 r. został członkiem TUR w Żywcu, a w latach 1930-1932 pełnił obowiązki prezesa Związku Młodzieży Akademickiej. Kontynuując kształcenie się, w 1932 r. ukończył Wyższe Studium Handlowe w Krakowie – Wydział Pedagogiczny. Praktykę zawodową wykonywał w latach 1932-1934 w Urzędzie Skarbowym oraz Ubezpieczalni Społecznej w Żywcu. W tym też czasie (praktyki) pracował dodatkowo jako nauczyciel w Publicznej Szkole Dokształcającej z Żywcu. W 1936 r. pracował jako nauczyciel w Miejskiej Szkole Przysposobienia Kupieckiego, a od 1937 r. Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego w Żywcu. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w cieszyńskim więzieniu – byłej fabryce Hohna, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7180. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Z uwagi na brak ewidentnych dowodów winy oraz skuteczne starania żony, zwolniony z obozu do domu. Zagrożony wcieleniem do niemieckiego wojska, pod koniec 1944 r. ukrywał się do zakończenia wojny. Po wojnie, już w kwietniu 1945 r. przyczynił się do uruchomienia Miejskiego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Handlowego w Żywcu – został jego dyrektorem. Przez dalsze lata, wykazywał wielką aktywność jako społecznik i działacz samorządowy. Posiadał m. in. odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Wolności i Zwycięstwa, Medal za „Zasługi dla miasta Żywca”, Odznakę Grunwaldzką, Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”, Złote odznaki: „Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, „Zasługi dla Ziemi Nowosądeckiej”, „Zasługi dla Zakopanego”. Zmarł po długotrwałej chorobie 30.03.1984 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2009 r.