Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86442

REKUS FRANCISZEK,

Urodzony 8.10.1898 r. w Nowej Wsi – Ruda Śląska. Zamieszkały w Wirku – Ruda Śląska. Wykształcenie średnie zawodowe – technik. Aresztowany 5.05.1940 r. i uwięziony przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 29.05.1941 r. przeniesiony do KL Ravensbrück. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.