Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86443

REWKOWSKI STANISŁAW,

Urodzony 26.02.1910 r. w Nowoczerkasku – Rosja, zamieszkały w Brzeszczach pow. oświęcimski. Wykształcenie wyższe, skończył Politechnikę Lwowską – inżynier elektryk. Po pierwszej wojnie pracował w stoczni Gdańskiej, natomiast przed wojną w 1939 r. w kop. „Brzeszcze”. Aresztowany 24.04.1940 r. i prawdopodobnie po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7089. Zwolniony z obozu 5.11.1940 r. Po zakończeniu wojny w 1945 r. przeniósł się z rodziną na wybrzeże, prześladowaniu przez władze komunistyczne – z oskarżeniem o wywrotową działalność przeciw reżimowi stalinowskiemu. Zmarł we wrześniu 1979 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie córki Ewy Andrzejewskiej.