Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86446

ROIK JAN,

Urodzony 20.06.1897 r. Mieszkaniec Pudłowa (część Bogumina) – Zaolzie. Aresztowany 12.04.1940 r. i krótko więziony przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.