Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86448

ROMANOWSKI WŁADYSŁAW,

 Romanowski Władysław pop

Urodzony 6.12.1881 r. w Ostrawie-Przywozie, zamieszkały w Orłowej, narodowości polskiej, urzędnik kopalni „Betina” w Dąbrowej. Aresztowany 23.04.1940 r. i więziony przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, a stamtąd 27.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6978. Zwolniony z obozu 31.01.1941 r. Wrócił do Orłowej, pracował jako pracownik fizyczny na kopalni. Po wyzwoleniu był sekretarzem Związku Bojowników Antyfaszystowskich w Orłowej. Zmarł 2.01.1970 r. w Orłowej.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.