Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86449

ROHRBACH EUGENIUSZ,

Urodzony 15.05.1901 r. w Siegendorf – Austria, zamieszkały w Milówce pow. żywiecki. Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel. Aresztowany wiosną 1940 r. i uwięziony krótko przez gestapo w więzieniu żywieckim, potem przewieziony do więzienia cieszyńskiego – byłej fabryki Kohna w Czeskim Cieszynie, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.