Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86450

ROŻNIEWSKI KAROL,

 

Urodzony 28.01.1905 r. w Gnieźnie. W 1921 r. przyjechał do Lublińca i brał udział w III powstaniu śląskim. W 1932 r. przeniósł się do Chropaczowa, a w 1939 r. do Brzozowic Kamienia – gdzie prowadził sklep. Aresztowany 26.05.1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 13053. Stamtąd przeniesiony do KL Oranienburg, zarejestrowany jako więzień nr 31529. Zwolniony do domu 25.02.1942 r. W 1944 r. przymusowo wcielony do Wehrmachtu, przerzucony do Jugosławii gdzie dostał się do niewoli. Zmarł w 1967 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie syna Janusza Rożnowskiego.