Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86451

RÓŻYCKI GUSTAW,

Urodzony 14.01.1892 r. Mieszkaniec Katowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i uwięziony przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.