Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86452

RUBISZ STANISŁAW,

Urodzony 7.05.1894 r., Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa). bliźniaczy brat Franciszka. Wykształcenie średnie – urzędnik kasowy, potem kierownik Urzędu Pocztowego w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Brał udział w powstaniach śląskich. Aresztowany w 1940 r. i wpierw więziony w lokalnym więzieniu w Chorzowie, potem wywieziony do Katowic, i dalej do więzienia sosnowieckiego, skąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12920. Od 3.09.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen. Zwolniony z obozu – pracował we Wrocławiu.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie syna Karola Rubisza.