Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86454

RUSEK JAN,

 Rusek Jan pop

Urodzony 27.06.1914 r. w Zabłociu k/Bogumina i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego – pracował jako nauczyciel. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 27.11.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.