Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86457

RYCHLIK TADEUSZ,

 Rychlik Tadeusz pop

Urodzony 3.08.1906 r. w Darkowie, zamieszkały w Boguminie, narodowości polskiej. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego – pracował jako nauczyciel. Aresztowany 22.04.1940 r. w Suchej Górnej i więziony w Jabłonkowie, więzieniu cieszyńskim – fabryce Kohna, a stamtąd 27.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7082, 4482. Zwolniony z obozu 25.04.1941 r., do końca okupacji pracował w przedsiębiorstwie budowlanym František Richler w Ostrawie. Po wyzwoleniu wrócił do pracy w szkolnictwie. Od 1.09.1966 r. przeszedł na emeryturę. Społecznik – działacz PZKO, KPC, ČSPB.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.