Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86458

RYGIEL BRUNON,

 Rygiel Bruno, pop

Urodzony 22.01.1918 w Marklowicach Dolnych, zamieszkały w Karwinie, narodowości polskiej, właściciel restauracji. Aresztowany 28.04.1940 r. i krótko uwięziony przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 4244, 6823. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po wyzwoleniu pracował jako kierownik przedsiębiorstw restauracyjnych i gastronomicznych.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.