Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86459

RYŚ BRONISŁAW,

Urodzony 28.06.1907 r. Mieszkaniec Olkusza. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: : Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.