Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86460

RZYMAN ADOLF,

Urodzony 8.09.1888 r. w Porębie k/Orłowej – Zaolzie, i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej. Górnik i właściciel chałupniczej posiadłości. W okresie międzywojennym członek wielu polskich organizacji i związków. Aresztowany 22.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w cieszyńskim wiezieniu – fabryce Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 28.09.1940 r. (w dwa dni później od swojego brata Jozefa).
Bibliografia:
J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.