Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86465

SAGITARIUS EMIL,

 Sagitarius Emil, pop

Urodzony 29.03.1908 r. w Orłowej i tam zamieszkały, narodowości polskiej. Aresztowany 22.04.1940 r. i więziony w cieszyńskim więzieniu – Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, a stamtąd 27.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 27.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7146. Zwolniony z obozu 9.12.1940 r. Po powrocie do domu, pracował jako robotnik. Po wyzwoleniu podjął pracę w spółdzielni spożywczej Budoucnost.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.