Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86466

SAMBORSKI ZDZISŁAW,

Urodzony 14.03.1892 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w lokalnym – sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: : Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.