Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86471

SATARA KAZIMIERZ,

Urodzony 1.03.1914 r. w Cieszynie oraz zamieszkały w tej miejscowości, w młodości harcerz IV Drużyny Harcerzy w Cieszynie. Aresztowany wiosna 1940 r. i po krótkim przetrzymaniu w cieszyńskim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w tym obozie w 1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.