Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86473

SEBERA EMIL,

Urodzony 11.12.1910 r. w Skrzeczoniu k/Bogumina – Zaolzie, i tam zamieszkały, narodowości polskiej, robotnik. Pracował w fabryce Lachema w Boguminie. Działacz społeczny, aktywista wielu polskich organizacji kulturalno-oświatowych. Aresztowany 11.04.1940 r. i krótko uwięziony w cieszyńskim więzieniu, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7005. Zwolniony z obozu 19.06.1941 r., zaś po powrocie do domu – wrócił do pracy w fabryce gdzie pracował do końca okupacji oraz po wyzwoleniu aż do emerytury. Zmarł 3.04.1976 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.