Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86474

SEMBOL EMIL,

 Sembol Emil, pop

Urodzony 10.05.1911 r. w Karwinie, narodowości polskiej, kupiec. W okresie międzywojennym aktywista w związkach kulturalno-oświatowych. Aresztowany 12.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. W obozie pomagał wielu kolegom. Po wyzwoleniu przebywał jakiś czas w NRD jako pracownik UNRRA, zaś pod koniec 1964 r. wyjechał do Australii, gdzie pracował w Miejskiej Komunikacji. Po wypadku drogowym pełnił tam obowiązki magazyniera w zakładach elektronicznych. Zmarł 18.11.1978 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.