Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86476

SEMBOL JÓZEF,

 Sembol Józef pop

Urodzony 13.11.1900 r. w Karwinie-Doły i tam zamieszkały, nauczyciel, dyrektor szkoły, narodowości polskiej. Po ukończeniu polskiej szkoły ludowej i wydziałowej w Karwinie, uczęszczał do Seminarium Nauczycielskim w Ostrawie – zdał maturę w 1920 r., zaś egzamin kwalifikacyjny na nauczyciela zdał w 1922 r. Uczył w szkołach w Marklowicach Dolnych, we Frysztacie, Dąbrowej, Karwinie – ostatni dyrektor szkoły w Dąbrowej. Aktywny działacz Macierzy Szkolnej, Związku Polaków w Czechosłowacji. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w organizacji konspiracyjnej OOB, ZWZ. Aresztowany 14.04.1940 r. i więziony w Cieszynie, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3551. Na skutek usilnych starań rodziny, zwolniony z obozu 27.11.1940 r. – nieznany jest jego dalszy okupacyjny los. Zmarł 5.03.1979 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.