Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86477

SEMBOL LEOPOLD,

Urodzony 10.11.1912 r. Nie ustalone miejsce zamieszkania. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krotkim uwięzieniu przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, stamtąd 24.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.