Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86483

SIEMIENIK JÓZEF,

 Siemienik Józef pop

Urodzony 5.02.1903 r. w Czeskim Cieszynie i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, elektrotechnik. Przed wybuchem drugiej wojny światowej, pracownik ubezpieczeń od wypadku. Aresztowany 20.04.1940 r. i krótko więziony w Cieszynie, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i tam zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 4520. Zwolniony do domu 10.09.1942 r. Po krótkim pobycie w domu, 24.12.1944 r. wysłany przez Arbeitsamt na roboty przymusowe do Gratz, gdzie odzyskał wolność dopiero 2.05.1945 r. Po wyzwoleniu wrócił do Czeskiego Cieszyna, chorował. Był członkiem chóru męskiego. Zmarł 13.02.1978 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.