Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86489

SIKORA FRANCISZEK,

Więzień w Cieszynie, KL Dachau, KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 13.09.1905 r. w Nawsiu (295) i zamieszkały w tej miejscowości. Kierownik szkoły ludowej. Aresztowany 21.04.1940 r. i wpierw więziony w Cieszynie, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, a po jakimś czasie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Mimo ciężkich warunków panujących w obozach w których przebywał, przeżył i odzyskał wolność – wrócił do domu. Nieznany jest dalszy los tego wieźnia.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.