Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86492

SIKORA PAWEŁ,

 Sikora Paweł pop

Urodzony 14.06.1889 r. w Kojkowicach, zamieszkały w Orłowej, narodowości polskiej, urzędnik. W okresie międzywojennym członek wielu polskich związków i organizacji. Aresztowany 22.04.1940 r. podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 45266. Zginął 4.05.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.