Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86493

SIKORA TADEUSZ,

Urodzony 13.04.1920 r. w Łyżbicach, zamieszkały w Brzeszczach pow. oświęcimski. Wykształcenie pedagogiczne – nauczyciel. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w cieszyńskim więzieniu – fabryce Kohna, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6587. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.