Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86494

SILEWICZ ZDZISŁAW,

Urodzony 8.02.1919 r. w Rajsku, zamieszkały w Harmężach pow. oświęcimski. Zarządca majątku ziemskiego. Aresztowany 24.04.1940 r. w Brzeszczach i prawdopodobnie uwięziony przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6903. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.