Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86495

SKIBA STANISŁAW,

Urodzony 25.03.1887 r. Mieszkaniec Mysłowic. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.